Nøtterøy kommune
Postadresse: Postboks 250, Borgheim, 3163 Nøtterøy
Besøksadresse: Tinghaugveien 16, Borgheim, 3163 NØTTERØY
Svend Foyn og hvalen
Produksjonsliste
Program

Svend Foyn og hvalen

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Dersom 7. trinn ønsker kan de  sykle en Svend-Foynrunde gjennom byen (se sykkelkart). På denne runden besøker de en samling steder knyttet til Sven Foyn.  Klassen sykler samlet gjennom byen etter kart og beskrivelse som de har lastet ned fra denne siden.

Lærerveiledning

Opplegget på museet vil se ut som følger:

2 timers oppleggbfor 7. trinn:

1)     Svend Foyn utstillingen – varighet ½ time

Hele klassen/gruppen (maks 30 elever) får omvisning i Svend Foyn rommet og vil høre historien om Tønsbergmannen Svend Foyn og hans pionervirksomhet med utvikling av nye fangstmetoder.

Foyn var en gründer og blir sett på som grunnleggeren av den moderne hvalfangsten.

Hva er en gründer? Hvilke egenskaper tillegges en gründer på 1800-tallet og kan vi se likhetstegn med dagens gründere? Dialog med elevene.

Utstillingen viser bl.a. utviklingen av fangstredskap og Foyns prototype av hvalkanon med granatharpun fra 1876. Bilder fra 1800-tallets Tønsberg forteller om byen og omgivelsene fra Svend Foyns århundre, sammen med flere av hans personlige eiendeler.

Gjennom lokalhistorien får vi innblikk i 1800-tallets sosiale forhold, med bl.a. arbeiderboliger for sjøfolk, hjem for eldre kvinner og hans bidrag til religiøst liv – alt etter Svend Foyns tanker og prinsipper.

2)     Hvalhallen med hvalskjeletter – varighet ½ time

I hvalhallen under de over 100 år gamle hvalskjelettene, vil elevene møte ”vaskeekte” hvalfangere som forteller selvopplevde historier fra livet om bord i fangstskuter og hvalkokeri under hvalfangsttiden.

”Hvalfangsteventyret”, som mange har kalt denne tiden, startet med Foyn i 1864 og varte fram til 1968. Da ble hvalen totalfredet. Den store finnhvalen i utstillingen ble skutt ved Island av Svend Foyn og gitt i gave til museet.

3)     Film i undervisningsrommet – varighet ½ time

Det vil bli vist en autentisk film fra fangstfeltet, hvor temaet vil være arbeidsforholdene om bord i hvalbåt og hvalkokeri. Vi vil diskutere en femtenårings møte med sjølivets utfordringer – til ulike tider. Hvalfangerne kommenterer.

Hvordan tror vi førstereisgutten taklet situasjoner som bl.a. hjemlengsel, fremmed mat, sjøsyke, hardt arbeid, hard disiplin, vond lukt osv.

4)     Oppsummering og tid til diskusjon – varighet ca ½ time

-         Elevene diskuterer og arbeider i små grupper, og vil få mulighet til å få tankene ned på papiret.

-         Hvilke forskjeller/likheter tror du det er på en femtenåring i dag og for 60 år siden?

-         Tema ”Havets gull – hvalen som ressurs:

Hva ble hvalen brukt til?

Hvalolje – hva ble den brukt til?

Hvalfangstens ringvirkninger – utvikling av lokal industri

Bruk av naturressurser, miljøvern og balanse i naturen – noen sammenligninger i dag?

Hva bruker vi olje til i dag?

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nøtterøy kommune
  • Kunstnere/grupper: Slottsfjellmuseet

Om kunstner / utøver / gruppe

Historikk:

I 2009 ble 200 års jubileet for Svend Foyns fødsel markert. Han ble født i Nedre Langgate 18 i Tønsberg. Gjennom det meste av 1800-tallet, frem til sin død i 1894, satte han sitt preg på byens historie.  Han var en foregangsmann innen den tekniske utviklingen av fangstmetoder, og han bidro sterkt til de nye norske næringsveiene ishavsfangsten representerte. Både selfangst og hvalfangst ga viktige arbeidsplasser for Vestfoldinger og for folk fra andre deler av Norge.

Svend Foyn hørte til en av byens bedre familier. Hans navn knyttes til seilskutetidens sjøfart, til sel- og hvalfangstens historie, hvor overgangen til dampdrevne fangstskuter bidro til økte inntekter. Han var en nyskaper, med praktisk sans, sunt bondevett og utholdenhet. Han hadde ideene om nye fangstmetoder, og ved hjelp av mer teknisk kyndige personer i nærmiljøet ble granatharpunen en realitet. Svend Foyns største bidrag var å kombinere det hele gjennom prøving og feiling.

Svend Foyn var en viktig person for Tønsberg på flere områder. De nye næringsveiene ga ringvirkninger for nærmiljøet. Verftsindustri, smedene som lagde flensekniver og annet nødvendig fangstutstyr og kolonialhandlere som utrustet fangstflåtene, skapte optimisme og et godt næringsgrunnlag.
Ved siden av arbeidsplassene han utviklet, bygget han arbeiderboliger for sjøfolk, og han passet på å gi arbeiderne åndelig føde gjennom nytt bedehus og skole for emissærer. Han var en svært religiøs mann.

I Tønsberg finnes det flere bygninger vi kan knytte til Svend Foyn, fra barndomshjemmet, som er den eneste intakte bygården fra 17-1800-tallet, til bolighus, bedehus, arbeiderboliger og boliger for enker og enslige damer fra familiene Bull og Foyn (Svend Foyn var gift med Lena f. Bull).

Svend Foyn fikk flere medaljer og æresbevisninger for sin innsats i å skaffe nye næringsveier og bedre den økonomiske utviklingen for Norge. Denne delen har også plass i utstillingen.

Multimedia og vedlegg

Bilder

SF1
SF4
SF2
SF3
Kulturarv
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Slottsfjellmuseet v/ Ellen Asplin tlf. 40623643 mail: ellen.asplin@vestfoldmuseene.no
Programlengde
90 min + evt sykkeltur
Maks publikumsantall
30
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Nøtterøy kommune