Nøtterøy kommune
Postadresse: Postboks 250, Borgheim, 3163 Nøtterøy
Besøksadresse: Tinghaugveien 16, Borgheim, 3163 NØTTERØY
Håkon Håkonsson "Kongens Velde"
Produksjonsliste
Program

Håkon Håkonsson "Kongens Velde"

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nøtterøy kommune
  • Idé/opplegg: Håkon Håkonsson (1204-1263) vår mektige konge i høymiddelalderen satt mye av sin tid i Tønsberg og grunnla borgen på slottsfjellet.I hans regjeringstid på nesten 50 år forandret Norge seg fra et urolig borgerkrigsherjet land til en konsolidert enhet med moderne europeiske trekk. Kirke -og klostervesen med sin skriftkultur bidro til utdanning av kongens og hans krets. I Tønsberg ble premonstratenserne med sin rundkirke og St. Olavs kloster kongens sterke støttespillere.Gjennom Håkons saga vet vi mye om kongen og hans samtid. Vi regner denne sagaen som en troverdig samtidskilde da den ble skrevet kort tid etter kongens død. Men hvilke motiver hadde Sturla Tordsson for å skrive godt om den avdøde kongen?Vi ser etter skille mellom fakta og meninger, oppdatert og utdatert, relevant og irrelevant i kilder vi har om den mektige kongen.Velkommen til et dypdykk i kong Håkon og hans samtid.

Om kunstner / utøver / gruppe

Midt i Tønsberg, i vakre omgivelser ved foten av Slottsfjellet, ligger Slottsfjellsmuseet.

Museet og området rundt er et sammenhengende kulturminne , som representerer byens lange historie, med bl.a. byløkker, markering av teglovn fra middelalder og museets bygdeavdeling. Ruinparken på Slottsfjellplatået viser rester etter en av landets og Nordens største middelalderborger

Multimedia og vedlegg

Bilder

Håkon Håkonsson.jpg
Kulturarv
Trinn: 3 - 9
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Ellen Asplin
mail: ellen.asplin@vestfoldmuseene.no
Tlf: 40623643
Programlengde
90 min
Arrangører
Arrangert av:
Nøtterøy kommune